Menu

Zpracování projektu

Zpracování projektu

Projekt se vypracovává již na konkrétní zakázku.
Projekt je zpracován podle platných předpisů a norem po prohlídce objektu a je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Standardně je projektová dokumentace vytvořena v elektronické podobě.