Menu

Záruční doba

Záruční doba

Dnem předání do trvalého provozu začíná běžet záruční doba systému. Společnost SECURITY TECHNOLOGIES, a.s. standardně nabízí záruku 24 měsíců na dodávanou technologii a 36 měsíců na provedenou montáž.