Menu

Základní informace

Základní informace

Naše společnost Vám nabízí profesionální služby při aplikaci bezpečnostních opatření na ochranu osob, majetku a informací.

Společnost SECURITY TECHNOLOGIES a.s. byla založena v roce 1991 za účelem poskytovat všestranné služby v oblasti bezpečnostních a ochranných technologií (od svého založení do 15.1.2001 působila pod původním názvem SECURITY BRNO spol. s r.o., následně do 1.11.2015 pod názvem SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.).

Sídlo firmy: Komprdova 20, 615 00 Brno
IČ: 44015542
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 7394, dne 22. listopadu 1991

O nás

Postupně byla činnost rozšířena na komplexní služby v oboru slaboproudých zařízení a systémů a na zpracování bezpečnostních analýz, projektů a dokumentací. V současné době patří k předním firmám ve svém oboru v České republice.

Od roku 1999 firma pracuje dle standardu systému jakosti ISO 9001 a byla certifíkována pro tyto činnosti:

  • projekce, montáž, servis slaboproudých systémů v investiční výstavbě
  • navrhování systémů ochrany osob, majetku a informací
  • návrhy, implementace a poradenské služby v oblasti zavádění informačních systémů a zpracování dat

Pro stejný rozsah činností byla firma recertifikována dle systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Od roku 2005 firma zavedla systém environmentálního managementu a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016. V roce 2006 byl zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti informací dle normy BS 7799, aktuálně dle normy ČSN  ISO/IEC 27001:2014. V roce 2017 společnost zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, od roku 2018 dle normy ČSN ISO 45001:2018.

Firma je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Cechu elektrické požární signalizace ČR a Obchodní a hospodářské komory ČR. Za trvale dosahovaný vysoký stupeň kvality našich služeb, byla v roce 1997 společnosti SECURITY TECHNOLOGIES propůjčena značka CZECH MADE reg. č. 712 122 za služby v oboru prodej, projekce a montáž slaboproudých systémů.

Tato značka byla firmě propůjčena celkem čtyřikrát.

Společnost SECURITY TECHNOLOGIES a.s. je držitelem osvědčení podnikatele vydaného Národním bezpečnostním úřadem dle zákona č. 412/2005 Sb. Toto osvědčení umožňuje vznik a poskytování utajovaných informací do stupně utajení Důvěrné a seznamování se s utajovanými informacemi do stupně utajení Tajné.

Společnost disponuje dostatečným počtem pracovníků, kteří jsou držiteli osvědčení fyzické osoby stupně "Důvěrné" nebo "Tajné" (popř. oznámení pro stupeň "Vyhrazené"). Zázemí firmy tvoří oddělení obchodní, projekční, ochrany majetku a osob, vývojové, servisní a montážní.

Společnost má svá pracoviště v Praze, Brně, Ostravě, Uherském Hradišti a Písku.