Menu

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Naše společnost se v souladu se zákonem ČR č, 171/2023 Sb. připojila k ochraně oznamovatelů - osob, které oznamují protiprávní jednání. Novou směrnicí stanovujeme souhrn postupů a nástrojů označovaný jako Vnitřní oznamovací systém SECURITY TECHNOLOGIES a.s., který slouží k přijímání oznámení, k nakládaní s nimi, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem...

Vedení společnosti SECURITY TECHNOLOGIES chápe systém řízení ochrany oznamovatelů jako nedílnou součást svého přístupu k podnikatelskému záměru organizace a zahrnuje proces řízení ochrany oznamovatelů do organizační struktury, plánování a veškerých dalších klíčových činností a procesů organizace.

Chcete-li podat oznámení o skutečnostech, o kterých jste dozvěděl(a) přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy anebo jste byl(a) sám(a) cílem nevhodného chování můžete tak učinit kontakty určenými pro vnitřní oznamovací systém.