Menu

PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců společnosti SECURITY TECHNOLOGIES

Je financován Evropskou unií.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0002642

Doba realizace projektu: 1.3.2024 - 28.2.2026

Celková výše projektu: 1 069 344,00 Kč

Příjemcem je SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Financováno Evropskou unií