Menu

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. vyrábí a dodává vlastní Univerzální box (UB).

Univerzální box (UB) je zařízení pro bezpečné a evidované uložení důležitých předmětů (např. různé dokumenty, cennosti, mobilní telefony, zavazadla, klíče apod.), umožňuje manipulovat s nimi oprávněným osobám v požadovaném časovém období.

Jedná se o celokovovou skříň rozdělenou na jednotlivé schránky s elektromechanicky zajištěnými dvířky. Řídící program umožňuje box zapojit do stávajícího přístupového systému, využít tak dosavadních identifikačních prvků (bezkontaktní karty nebo přívěsky), dovoluje nastavit přístupová práva a dobu přístupu ke klíči, tzv. časové zóny. Na základě identifikace uživatele - přiložením identifikačního prvku ke čtečce nebo přiložením identifikačního prvku a zadáním PIN-kódu se uvolní dvířka příslušných schránek, do kterých uživatel vloží nebo ze kterých vyjme ukládané předměty. Některé předměty jsou tak dostupné pouze pro jednotlivého uživatele, některé mohou být přístupné i více osobám. Po ukončení manipulace s předměty uživatel dvířka opět uzavře. Veškeré události jsou zaznamenávány v protokolu, samozřejmostí je možnost prohlížení výpisu událostí na PC a možnost jejich exportu případně tisku.

Systém lze variabilně přizpůsobit požadavkům zákazníka, Univerzální box lze vyrobit s různým počtem sestav, v různých rozměrech a různých barvách. UB schránky je možné integrovat do přístupového systému ACS.

Hlavními výhodami systému jsou:

  • zamezení neoprávněným osobám v přístupu k ukládaným předmětům,
  • uložení každé operace se systémem do protokolu událostí s přesným časovým údajem, popisem uživatele a jeho činnosti se systémem,
  • okamžitý poplachový výstup na zvolená místa při neoprávněné manipulaci nebo sabotáži,
  • možnost připojení na DPPC (dříve PCO).

Praktické využití Univerzálního boxu je různorodé – úschova předmětů přinesených návštěvou, které je zakázáno pronášet do areálu; předávání dokumentů mezi zaměstnanci, aniž by se museli potkávat; úschova cenností, zavazadel apod.)

V případě zájmu kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Ing. Miroslav Budín
tel.: +420 533 433 213
Univerzální box