Menu

Předmětem dodávek a instalací jsou jak analogové, tak především digitální pobočkové telefonní ústředny.

Dále dodáváme veškerá koncová telekomunikační zařízení - faxy, modemy, záznamníky, telefonní přístroje, bezdrátové telefonní přístroje.

Součástí komplexních služeb je i provedení veškerých souvisejících slaboproudých rozvodů a projednání podmínek připojení telefonních ústředen na veřejnou telekomunikační síť s příslušným telekomunikačním operátorem, např. s Telefónicou, GTS a dalšími.