Menu

Svařování a měření optických vláken

Provádíme svařování optických vláken,

což představuje nejspolehlivější a nejkvalitnější metodu spojování skleněných vláken. Jedná se o poměrně složitou a zejména přesnou operaci prováděnou speciální optickou svářečkou. Náš vyškolený technický team pracuje s 3D svářečkou FiTeL S-176 CF, svařujeme optická vlákna typu Singlemode (SM) - jednovidová vlákna i Multimode (MM) - mnohavidová vlákna. Optická vlákna Vám svaříme a nainstalujeme přímo na místě.

Pomocí OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) Yokogawa AQ7269 jsme schopni ověřit kontinuitu multimodových a singlemodových vláken, stav konektorů a lokalizovat místo defektu nebo přílišného ohybu vlákna. Tímto přístrojem změříme celou trasu a dodáme Vám report o měření.

V neposlední řadě jsme k instalaci schopni dodat jakýkoliv další instalační materiál od pigtailů až po optické vany.

Při výstavbě optických tras je žádoucí co nejvyšší kvalita optického vedení s co nejmenšími útlumy. Právě takových spojů dosáhnete při kvalitním svaření vláken a vymezení aktivních či pasivních spojek na co nejmenší nutné množství.

Co se kvality spoje týče, svařování vláken je metoda s nejlepšími výsledky a to díky mikroskopické přesnosti svářečky.