Menu

Servis a revize

Servis a revize
Je nepochybné, že většina technických zařízení, se kterými se ve svém životě potkáváme, vyžaduje po dobu své životnosti určitou dávku údržby. U bezpečnostních systémů platí tento předpoklad o to více, že se jedná o zařízení, která slouží k ochraně majetku a zdraví osob.
Tyto systémy navíc pracují 24 hodin denně, 365 dní v roce a jsou často natolik technicky komplikované, že laická obsluha není schopna některé z poruch sama identifikovat.
Je tedy nezbytné v pravidelných intervalech provádět periodické kontroly. V případě některých systémů byla podmínka pravidelných kontrol dokonce zakotvena do legislativy. Například pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) je to norma ČSN EN 50 131, pro elektrickou požární signalizaci (EPS) pak vyhláška č. 246/01 Sb. a další.
Jelikož si tyto skutečnosti velice dobře uvědomujeme, zaměřili jsme velkou část našeho potenciálu na vybudování široké a opravdu kvalitní základny pro poskytování servisních a revizních služeb. Proto, abychom zajistili co nejrychlejší reakci při nahlášení závad, disponuje každá z poboček servisním střediskem, které je možné kontaktovat 24 hodin denně.
Servis a revize
Za účelem provádění periodických revizí a kontrol je Vám k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků a revizních techniků s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Všechna pracoviště jsou průběžně vybavována nejmodernější technikou.
Všichni pracovníci, kteří provádějí zmíněné činnosti jsou našimi kmenovými zaměstnanci a jsou prověřeni pro práci s utajovanými informacemi. Při výběru zaměstnanců se proto zaměřujeme zejména na jejich spolehlivost a technickou zdatnost podpořenou zkušenostmi z oboru. Velkou výhodou je také minimální fluktuace zaměstnanců na servisních střediscích.
Za účelem udržení akceschopnosti techniků klade naše společnost velký důraz na doškolování a zvyšování technické odbornosti.
Servisní a revizní služby nabízíme nejenom na produkty, které jsme sami realizovali a logicky se o ně i nadále staráme. Službu můžeme nabídnout i zákazníkovi, kterému se dosavadní údržba bezpečnostního systému z nějakého důvodu zkomplikovala, případně není spokojen s úrovní své stávající servisní organizace.   Servisujeme také starší systémy PZTS (dříve EZS) a EPS pro které máme náhradní díly. Známým neduhem současné investiční výstavby je fakt, že realizaci bezpečnostních systémů provádějí samotné stavební firmy, které po předání díla již nemají dostatek zkušeností a technických prostředků na jejich údržbu. Toto pak s sebou přináší zanedbání údržby, prodražování služeb a v neposlední řadě často také rozpor s platnou legislativou.
I v těchto případech, kdy zpravidla ještě běží záruka od původního dodavatele, jsme schopni za určitých podmínek zajistit pravidelnou údržbu. Patříte-li do této skupiny, obraťte se prosím s důvěrou na kterékoliv z našich servisních středisek.