Menu

Politika systému řízení

Politika systému řízení

Politika systému řízení Security Technologies a.s.

Kvalita poskytovaných služeb a dodávaných produktů a zodpovědný přístup k ochraně a tvorbě životního prostředí, bezpečnosti práce a zajištění bezpečnosti informací patří k hlavním prioritám organizace SECURITY TECHNOLOGIES a.s.


Zákazníci

 • Zajišťováním komplexních řešení slaboproudých systémů docilovat vysoké spokojenosti zákazníků.
 • Zajišťovat vysokou míru bezpečnosti informací zákazníků.
 • Vysoce profesionální prací a řízením činností dosahovat minimum reklamací v záruční době.

Zaměstnanci

 • Zodpovědným přístupem všech zaměstnanců dosahovat trvale vysoký stupeň kvality, důvěrnosti a dostupnosti všech poskytovaných služeb.
 • Dodržovat stanovené dokumentované postupy, právní, normativní a interní předpisy.
 • Aktivně přistupovat ke zvyšování povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.
 • Vyhledávat možnosti zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a zvyšování bezpečnosti informací v rámci svých pracovišť.

Management

 • Klást důraz na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací a poskytovaných služeb.
 • Motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.
 • Používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska bezpečnosti informací, jsou bezpečné z hlediska životního prostředí a zdraví zaměstnanců a zákazníků.
 • Identifikovat a implementovat opatření k zajištění bezpečnosti všech informací a plnění všech relevantních požadavků.
 • Ztotožňovat se plně s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN ISO/IEC 27001, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci pomocí svých cílů, cílových hodnot a programů při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik.
 • Chránit životní prostředí a zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.
 • Vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj IMS.

 

Dne 2.3.2020 schválil Kamil Urbánek, ředitel společnosti