Menu

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu

je speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko - mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např. elektrorozvodny, letiště, věznice, průmyslové objekty, vodárny atd.

Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas, tedy v okamžiku, kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.

Pro aplikace v praxi se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků. Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody. Volba vhodného typu pro konkrétní úlohu zabezpečení závisí proto na zkušenostech a odborných znalostech projektanta.

V současné době se využívají např. infračervené pasivní detektory, infračervené závory, mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace, štěrbinové kabely, deformační senzory, tlakové podzemní hadice, videodetektory pohybu a radary.

Výrobce / dodavatel - obchodní název:
  • COLSYS (dříve SIEZA) – Peridect (plotový systém)
  • SICURIT - ABSOLUTE (duální bariéry)
  • ADI Global (ADEMCO) - OmniTrax, INTREPIDm, Optex, D-Tect laserová detekce, ...
Perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy (PER)

Fotogalerie