Menu

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu

je speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko - mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např. elektrorozvodny, letiště, věznice, průmyslové objekty, vodárny atd.

Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas, tedy v okamžiku, kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.

Pro aplikace v praxi se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků. Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody. Volba vhodného typu pro konkrétní úlohu zabezpečení závisí proto na zkušenostech a odborných znalostech projektanta.

V současné době se využívají např. infračervené pasivní detektory, infračervené závory, mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace, štěrbinové kabely, deformační senzory, tlakové podzemní hadice, videodetektory pohybu a radary.

Výrobce / dodavatel - obchodní název:
FFT, Perimitrax, Southwest Microwave / ADI Global -  Intrepid; Optex / ADI Global; Sicurit AlarmItalia – ABSOLUTE; CIAS / ABBAS – CORAL, ERMO, MANTA, MURENA; SORHEA / ABBAS – UNIRIS, BIRIS, COLIRIS, MAXIRIS; SIEZA – Peridect; NAVTECH Radar / ADI Global

Perimetr

Perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy (PER)

Fotogalerie