Menu

Napojování na dohledové poplachové a přijímací centrum (DPPC)

DPPC (dříve PCO = pult centralizované ochrany)

S rozvojem komerčních služeb soukromých hlídacích agentur přebírají úlohu vyhlášení poplachu od sirén přenosová zařízení, která zprostředkují po zvoleném médiu (telefonní linka, rádiová síť, GSM síť, internet, aj.) přenos informací o stavu systému či narušení objektu v digitální podobě majiteli nebo na dohledové poplachové a přijímací centrum (DPPC) hlídací agentury nebo policie.

V odůvodněných případech je žádoucí používat dvě nezávislé přenosové cesty, např. telefonní linka a rádiová síť. Používané formáty přenosů jsou normalizovány. Oproti lokální signalizaci poplachových stavů nabízí připojení elektronických bezpečnostních systémů (EPS, PZTS, CCTV) na pracoviště DPPC daleko efektivnější ochranu objektů. V případě narušení vyjíždí na místo speciální zásahová jednotka hlídací agentury, policie nebo hasičů.

Přenos poplachových signálů je samostatná úloha vymezená funkcí poplachového přenosového systému. Tato oblast je normalizačně popsána souborem norem řady ČSN EN 50136. V této oblasti spolupracujeme s firmou Jablotron a jsme jejím „montážním a servisním partnerem“.

Výrobce / dodavatel - obchodní název:
  • Jablotron