Menu

Montáž a revize

Montáž a revize

V rámci komplexnosti nabízíme služby při instalaci a oživení dodávaných systémů. Vlastní montáž je prováděna podle platných norem a předpisů. Účelem revize je odhalit případné nedostatky montáže a ještě před spuštěním zkušebního provozu je odstranit.

Na provedenou revizi zařízení je uživateli vyhotovena revizní zpráva. Montáž systému je zakončena zkušebním provozem. V průběhu zkušebního provozu uživatel obdrží dokumentaci skutečného provedení a je zaškolen pro obsluhu systému.