Menu

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

PZTS (dříve EZS = elektrická zabezpečovací signalizace)

je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).

Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln.

PZTS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dává podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci PZTS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření.

Poté je zpracován projekt, následuje instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení do trvalého provozu. Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu, pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká, vysoká, průměrná a nízká. Schvalování komponentů PZTS, navrhování, instalace a revize systémů PZTS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131.

Výrobce / dodavatel - obchodní název:
  • Jablotron - JA 100, OASIS
  • Paradox - Digiplex (EVO)
  • Techfors - ATS
  • Siemens - Sintony
  • ADI Global (ADEMCO) - Galaxy
  • ABBAS - Dominus Millenium
  • Honeywell, MB Secure (dříve eff-eff)

Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS)