Menu

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. obdržela certifikát shody pro KTPO bezpečnostní třídy Z2

Společnost SECURITY TECHNOLOGIES a.s. jakožto nástupnická společnost fúzované společnosti TELECOM ALARM, spol. s r.o. od roku 2016 vyrábí klíčový trezor požární ochrany (KTPO).
Dne 15.5.2017 byl vydán akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o. nový certifikát shody evidenční číslo TT – 213/2017 ověřující, že Klíčový trezor požární ochrany výrobce SECURITY TECHNOLOGIES a.s. je ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu Z2 podle ČSN 91 6012:2001. Tento nově vydaný certifikát shody je platný do 27.6.2020.

Společnost SECURITY TECHNOLOGIES a.s. jakožto nástupnická společnost fúzované společnosti TELECOM ALARM, spol. s r.o. od roku 2016 vyrábí klíčový trezor požární ochrany (KTPO).

Dne 15. 5. 2017 byl vydán akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o. nový certifikát shody evidenční číslo TT – 213/2017 ověřující, že Klíčový trezor požární ochrany výrobce SECURITY TECHNOLOGIES a.s. je ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu Z2 podle ČSN 91 6012:2001. Tento nově vydaný certifikát shody je platný do 27.6.2020.