Menu

Bezpečnostní posouzení

Bezpečnostní posouzení

V rámci přípravné fáze Vám na základě obhlídky a dokumentace zpracujeme bezpečnostní posouzení objektu s vytipováním rizikových prostor a stanovením časové odolnosti bezpečnostních prvků.

Bezpečnostní posouzení slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.