Menu

V letošním roce SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

zavedla v rámci zdokonalování firemních procesů nově systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle ČSN OHSAS 18001:2008. Tímto krokem společnost zkompletovala soubor norem ISO, které má zavedeny a používá při své činnosti.
V červenci 2017 proběhl pravidelný recertifikační audit integrovaného systému řízení (IMS). SECURITY TECHNOLOGIES a.s. v něm prokázala vysoký standard svých služeb plněním požadavků příslušných ISO norem:
ČSN EN ISO 9001: SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI (QMS),
ČSN EN ISO 14001: SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS),
ČSN OHSAS 18001: SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (SMS),
ČSN ISO/IEC 27001: SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ (ISMS).
zavedla v rámci zdokonalování firemních procesů nově systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle ČSN OHSAS 18001:2008. Tímto krokem společnost zkompletovala soubor ISO norem, které má zavedeny a používá při své činnosti.
V červenci 2017 proběhl pravidelný recertifikační audit integrovaného systému řízení (IMS). SECURITY TECHNOLOGIES a.s. v něm prokázala vysoký standard svých služeb plněním požadavků příslušných ISO norem: